0

Tháng: Tháng Tám 2017

10/08/2017

Kí hiệu Hi – Lượng đường trong máu cao hơn 600 mg/dL (33.3mmol/L).

Rửa sạch và để khô tay của bạn, kiểm tra vị trí lấy máu một cách cẩn thận. Làm xét nghiệm lại với một que thử đường huyết mới. Nếu như kết quả vẫn hiển thị Hi, nên tư vấn với bác sĩ ngay lập tức.